ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  
            Σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού οι απόφοιτοι ΤΕΙ γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακά χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα κριτήρια εισαγωγής είναι περίπου ίδια για όλες τις χώρες. Ευνόητο είναι ότι ο υποψήφιος πρέπει να έχει επάρκεια γνώσης της γλώσσας της χώρας που θα πάει για σπουδές Μεγάλη σημασία παίζουν ο βαθμός πτυχίου και οι συστατικές επιστολές.

         Τα δίδακτρα είναι περίπου τα ίδια για τις χώρες της Ε.Ε., ποικίλει ωστόσο το κόστος ζωής, ανάλογα με τη χώρα. Υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές μονοετούς φοίτησης είναι δύσκολο να βρεθούν λόγω της μεγάλης ζήτησης και του έντονου συναγωνισμού.

 

   
 

Μεγάλη Βρετανία

Γαλλία Γερμανία
 

 

       
Ηνωμένες Πολιτείες   Καναδάς   Αυστραλία - Νέα Ζηλανδία